Cenník typových domov

CENÍK KOMPLETNÍCH STAVEBNIC platný do 30.06.08 ceny sú uvedené bez   DPH v Českých korunách

typ domucena stavebnicebeton v m3typový projekttyp. projekt s úpravami
ARIS257.800,-2919.900,-36.900,-
MINERVA 2267.300,-3019.900,-36.900,-
IRIDA299.900,-3619.900,-40.900,-
ŠIPKA317.400,-2919.900,-36.900,-
IRIS 2G317.600,-4019.900,-38.900,-
VENUS etapa 1331.200,-3519.900,-41.900,-
VENUS etapa 1 + 2427.900,-5419.900,-46.900,-
MINI341.300,-3719.900,-41.900,-
ARTEMIS se stropem355.800,-3819.900,-37.900,-
ARTEMIS bez stropu331.300,-2719.900,-36.900,-
URAN371.900,-3919.900,-38.900,-
MINERVA 1385.700,-4119.900,-45.900,-
ZEUS397.500,-3719.900,-44.900,-
ATLAS426.600,-5019.900,-45.900,-
ANDROMEDA427.700,-4819.900,-45.900,-
MONO se stropem376.300,-4919.900,-45.900,-
MONO bez stropu327.100,-4219.900,-37.900,-
IRIS se stropem402.500,-4319.900,-45.900,-
IRIS bez stropu299.930,-3519.900,-40.900,-
VERONIKA397.400,-4519.900,-45.900,-
MERKUR407.900,-4419.900,-44.900,-
TRITON417.500,-4619.900,-45.900,-
DIANA417.700,-4619.900,-45.900,-
HESTIA423.600,-4819.900,-45.900,-
CHARIS423.100,-4619.900,-45.900,-
GAIA437.200,-4919.900,-45.900,-
APOLLON457.500,-5419.900,-45.900,-
KRONOS459.900,-5419.900,-45.900,-
HEBÉ463.300,-5519.900,-49.900,-
HÉRA463.300,-5519.900,-49.900,-
KATEŘINA483.500,-5921.900,-56.900,-
LUCIE483.500,-5921.900,-56.900,-
ATHENA486.100,-5519.900,-55.900,-
HERMES487.800,-5721.900,-56.900,-
SONATA490.400,-5621.900,-56.900,-
JUPITER490.700,-5721.900,-56.900,-
MEDIUM497.300,-6021.900,-56.900,-
REA499.600,-6121.900,-56.900,-
FORTUNA521.800,-6221.900,-56.900,-
PRIMA513.500,-5821.900,-56.900,-
NIKÉ518.300,-6321.900,-59.900,-
BLUES553.600,-6521.900,-56.900,-
AFRODITE bez sklepu513.000,-6321.900,-59.900,-
AFRODITE se sklepem613.900,-7921.900,-59.900,-
AFRODITE varianta 1568.600,-6921.900,-59.900,-
AFRODITE varianta 2592.300,-7421.900,-59.900,-
SOLAR582.200,-7121.900,-59.900,-
FORTUNA 2G597.400,-7521.900,-59.900,-
  •   * Uvedené ceny sú v Českých korunách.

DODÁVKA STAVEBNICE SYSTÉMU OBSAHUJE

  • obvodové steny hrúbky 34 cm s mimoriadnymi tepelne izolačnimi vlastnosťami, kde sučiniteľ prestupu tepla U = 0,235 W/m2K značne prekračuje nejen požadované, ale i doporučené hodnoty podľa ČSN 730540-2, Tepelná ochrana budov - Časť 2: Požiadavky (november 2002)
  • vnútorné nosné steny hrúbky 22 cm
  • stropnú konštrukciu zhotovenú na mieru (u domou s obytným podkrovím)
  • oceľové distančné spony
  • stenové nosníky
  • kompletnú výstuž do stropov , prekladov , prievlakov a vencov
  • stavební dohľad techniky firmy Hoffmann po dobu montáže stavebného systému VELOX

TYPOVÝ PROJEKT

  • Tento cenovo zvýhodnený projekt je určený zákazníkom, ktorí nepožadujú žiadne stavebné úpravy v projektu, ktorých pozemok sa nachádza na rovine a uvažujú vykurovaní  na plyn. Súčasťou projektu sú stavebné výkresy a technická správa . Ďalej  projekt obsahuje výkresy inštalácií  vody, kanalizácie, vykurovania na plyn a elektroinštalácií  vrátane technických správ a špecifikácie  materiálov s vyvedením prípojok  inžinierskych  sietí  1 m pred dom, situáciu  stavby zo zakreslením napojenia na inženierske siete v mieste  stavby a sprievodnú správu upravenú pre daného stavebníka. Zákazník obdrží projektovú dokumentáciu v 6-tich vyhotoveniach. Typový projekt slúži  pre vydanie stavebného povolenia i pre vlastnú realizáciu stavby. Projekt neobsahuje správu protipožiarneho zabezpečenia.

TYPOVÝ PROJEKT S ÚPRAVAMI

  • Tento projekt je určený  zákazníkom, ktorí si zvolia typový rodinný dom z ponuky firmy Hoffmann, ale požadujú individuálne úpravy typového projektu - zrkadlové otočenie domu, zväčšenie pôdorysu alebo naopak zmenšenie, vynechanie alebo posunutie stien , zmeny v rozmeroch a tvaroch  okien, zmenu vykurovacieho média alebo ostatných inštalácií. Projekt ďalej  obsahuje osadenie do terénu i s prepracovaním základov podľa miestnych podmienok , dokumentáciu všetkých  upravených inštalácií vrátane ich napojenia na súčasné siete  na pozemku i správu protipožiarneho  zabezpečenia. Projekt s úpravami slúži na  vydanie stavebného povolenia i pre vlastnú realizáciu  stavby.