Steny


DOSKY VELOX WS

 • Jednovrstvové štiepkocementové dosky pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, bez zvláštnych nárokov na tepelnú a zvukovú izoláciu.
 • dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
 • vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
 • výborná priľnavosť betónu a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
 • odolnosť voči otrasom od hr. 50 mm
 • zdravotne a hygienicky nezávadné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
 • Rozmery v mm

 • dl'žka l: 2000
  šírka b: 500
  hrúbka d: 25, 35, 50
 

DOSKY VELOX WSD

 • Jednovrstvové štiepkocementové dosky so zvýšenou objemovou hmotnosťou a vysokou dynamickou tuhosťou, pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových a vnútorných stien, so zvýšenými nárokmi na zvukovú izoláciu.
 • dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
 • vysoká pevnosť v ťahu za ohybu
 • výborná priľnavosť betónu a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami
 • odolnosť voči otrasom u dosiek hr. 35 a 50 mm
 • zdravotne a hygienicky nezávadné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: 500
  hrúbka d: 25*, 35, 50*
 • *vyhotovenie podla potreby 
 

DOSKY VELOX WS-EPS

 • Dvojvrstvové dosky, zložené zo štiepkocementovej dosky VELOX WS hr. 35 mm a dosky penového polystyrénu, pre vytváranie strateného debnenia nosných obvodových stien, s vysokými nárokmi na tepelnú izoláciu.
 • výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
 • výborná priľnavosť betónu a omietok
 • jednoduché a pevné zbíjanie dosiek klincami, jednoduché vytváranie rohov a ostenia
 • odolnosť voči otrasom
 • zdravotne a hygienicky nezávadné
 • odolné voči zvieracím a rastlinným škodcom
 • dobrá protipožiarna odolnosť
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: 500
  hrúbka d: 75*, 85, 95, 105*, 115, 125*, 135, 155*, 185*
 • *vyhotovenie podľa potreby 
 

OKRAJOVÉ PRUHY

 • Z dosiek VELOX WS hr. 50 mm sú narezané presné pruhy, ktoré v stavebnom systéme slúžia k vytváraniu vodorovných a zvislých ostení otvorov v nosných stenách.
 • šírka pruhu je rôzna podľa voľby skladby steny a je daná hrúbkou výplne medzi doskami VELOX, tj. hrúbka betónového jadra a penového polystyrénu. Dĺžka pruhu je daná výrobným rozmerom dosky t.j. 2000 mm
 • ostenia sa vytvárajú pribíjaním pruhov klincami medzi dosky steny
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: do 165, 165-248, 249-340
  (podľa výplne medzi bedniacimi doskami)
  hrúbka d: 50
 

STAVEBNÉ OCEĽOVÉ SPONY

 • Sústava spojovacích spôn s nazváranými dištančnými priečkami zaisťuje vzájomnú fixáciu polohy dosiek vonkajšieho a vnútorného debnenia stien a zároveň slúži k ukladaniu a spojovaniu jednotlivých debniacich dosiek na seba vo vodorovných rovinách oboch plášťov.
 • vyrábajú sa z ťahaného drôtu z ocele 11 343 kruhového priemeru 4 a 5 mm zváraním, spĺňajú min. požadovanú pevnosť v ťahu 540 Mpa
 • v štandartnom prevedení sú spony obstarané povrchovou úpravou určenou pod omietku
 • šírkové rozmery spôn sú rôzne a vyplývajú zo skladby jednotlivých vrstiev stien
 • v prípade použitia spôn na steny s konečnou úpravou bez omietok je možné na požiadanie spony špeciálne povrchovo upraviť
 • Druhy spôn podľa tvaru a miesta použitia:
 • Jednostranné spony sa ukladajú v spodnej úrovni prvej vrstvy debnenia, v úrovni uloženia stropu na vnútorné nosné steny a pri vytváraní parapetov.
 • Obojstrané spony sa umiestňujú priebežne pri ukladaní a zväzovaní jednotlivých dosiek debnenia steny v ložných spárach
 • Stropné spony sa osadzujú v úrovni uloženia stropu na obvodovú nosnú stenu, jedným koncom na vnútornú dosku debnenia a druhým koncom do prevŕtaných otvorov obvodových priebežných dosiek, kde sa v koncovom oku spony naprieč zaistia klincom
 • Ťahové spony sa preťahujú predvŕtanými otvormi v strede plôch vnútorných a vonkajších dosiek debnenia a zaisťujú sa v koncovom oku spony naprieč klincom. V prípade použitia dosiek VELOX WS sa pre zvýšenie pevnosti debnenia pri betonáži celého poschodia naraz, doporučujú umiestňovať do 2. a 3. radu debniacich dosiek.
 • Rozmery spôn sú závislé od zvolenej hrúbky tepelnej izolácie, betónového jadra a debniacich dosiek steny.
 • Celková dĺžka spony = hrúbka steny 150 až 400 mm.
 

DOSKY PRE VYTVÁRANIE PRIEČOK

 • Vhodné sú pre vytváranie vnútorných deliacich nenosných stien ( jednoduchých, dvojitých, kombinovaných ) . Sú vyrábané vo dvoch základných hrúbkach 75 a 100 mm, a to zlepením dvoch dosiek VELOX WS 50 mm. Spájacím materiálom na celej ploche dosiek je cementová malta. Konečným výrobkom je pevný priečkový panel hrúbky 75 alebo 100 mm, plošných rozmerov dosiek VELOX tj. 2000x500 mm.
 • jednoduchá, rýchla, suchá výstavba priečok
 • spojovanie špár dosiek pomocou polyuretánovej montážnej peny alebo vhodného rýchlolepidla, popr. lepidla na bázi cementu
 • priečky dosahujú už po ich zhotoveniach konečnú pevnosť ( krátka doba tvrdnutia spojovacieho materiálu )
 • ľahké prevedenie drážok vyfrézovaním
 • zdravotná a hygienická nezávadnosť
 • vysoká požiarna odolnosť
 • výborná priľnavosť omietok
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: 500
  hrúbka d: 75, 100 (2*50)
 

STENOVÉ VÝSTUŽE

 • používajú sa k zaisteniu zvislosti stien pri zostavovaní debnenia z dosiek VELOX
 • sú umiestňované podľa potreby dovnútra debnenia na celú výšku poschodia
 • vyrábajú sa z kvalitnej ocele 10 505 a sú dodávané v dĺžkach 2800, 3000, 32000 a 4000 mm