Debnenie vencov

VELOX - debnenie vencov

 • Vencová doska VELOX je štiepkocementová doska hrúbky 25 mm v kombinácii s tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm určená k obojstrannému debneniu vencovej konštrukcie. Vďaka tepelnej izolácie dochádza k podstatnému obmedzeniu tepelných mostov obvodových vencových konštrukcií.
 • Výhody

 • jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou
 • minimálne tepelné mosty
 • spony povrchovo upravené
 • ľahké vytváranie rohov
 • vysoká pevnosť zabudovaného debnenia
 • krátka doba montáže (4 min./bm)

 • Technické vlastnosti

SKLADBA DEBNENIA VENCOVHrúbka tep. izol.
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Šírka steny
mm
Tep. odpor R
m2K/W
VELOX WS EPS 105-betón-VELOX WS 2580do 2502000300-4402,815
 • Spôsob použitia

 • Štandardná výška vencových dosiek je do 250 mm. Zvolí sa výška vencovej dosky VELOX. Šírka debnenia je vytvorená v závislosti na šírke steny. Vencová doska sa osadí sponami a uloží na konštrukciu steny. K osadenej doske sa pridávajú vo vodorovnom smere ďalšie vencové dosky a zaisťujú sa klincom cez hrany dosky. Spony VELOX zaisťujú stabilitu vencovej dosky a sú použité v počte 5 ks/ 2 bm vencovej dosky. Vencové dosky sa môžu ľahko rezať a vytvárať tak rôzne tvarové dispozície. Do priestoru medzi vencové dosky sa vloží vodorovná výstuž vztužujúceho venca a veniec sa zaleje betónom predpísanej triedy tak, aby bolo zaručené minimálne krytie výstuže betónom. Vencové dosky VELOX sa používajú pre hrúbky stien 300, 365 a 400 mm 
 • Dodávka

 • Vencové dosky VELOX sú dodávané na vratných prekladoch. Povrchovo upravené spony sa zväzujú a dodávajú v 3 zväzkoch po 5 ks na 6 bm vencovej dosky.
 • Počet vencových dosiek v zväzku:VELOX WS 25-80ks
  VELOX WS-EPS 105-20ks

VELOX – debnenie vencov so stropnou konštrukciou 

 • Vencová doska VELOX je štiepkocementová doska hrúbky 25 mm v kombinácii s tepelnou izoláciou 80 mm určená k jednostrannému debneniu vencovej konštrukcie v spojení so stropnou konštrukciou. Vďaka tepelnej izolácii dochádza k podstatnému obmedzeniu tepelných mostov obvodových vencových konštrukcií v mieste styku so všetkými typmi stropných konštrukcií ( napr. monoliticko-rebríkový strop VELOX, strop tvorený tehlovými vložkami Miako, keramické stropné konštrukcie, atď.)
 • Výhody

 • jednoduchá a rýchla montáž debnenia s izoláciou
 • minimálne tepelné mosty
 • spony povrchovo upravené
 • ľahké vytváranie rohov
 • vysoká pevnosť zabudovaného debnenia
 • krátka doba montáže (2 min./bm)
 • Technické vlastnosti

TYP DEBNENIA VENCAHrub. dosky
mm
Hrub. tep. izol.
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Šírka steny
mm
Tep. odpor R
m2K/W
VELOX WS-EPS 10510580do 2502000300-4402,588
 • Spôsob použitia

 • Výšku vencových dosiek VELOX volíme podľa výšky použitého venca alebo stropnej konštrukcie. Štandardná výška debniacich dosiek je do 250 mm. Debnenie vencov sa vytvorí pred montážou stropnej konštrukcie. Vencová doska sa osadí sponami a uloží na konštrukciu steny. K osadenej doske sa pridávajú vo vodorovnom smere ďalšie vencové dosky a v styčných hranách dosiek sa zaisťujú klincom . Spony VELOX zaisťujú stabilitu vencovej dosky . Vencové dosky sa môžu ľahko rezať a vytvárať tak rôzne tvarové dispozície. Do zostávajúceho priestoru debnenia vencov a stropnej konštrukcie sa vkladá vodorovná výstuž vztužujúceho venca, ktorý sa zaleje betónom predpísanej triedy tak, aby bolo zaručené minimálne krytie výstuže betónom. Vencové dosky VELOX sa používajú pre hrúbky stien 300, 365 a 400 mm 
 • Dodávka

 • Vencové dosky VELOX sú dodávané na vratných prekladoch. 
 • Povrchovo upravené spony sa zväzujú a dodávajú v 3 zväzkoch po 5 ks na 6 bm vencovej dosky.
  Počet vencových dosiek v zväzku:VELOX WS-EPS 105-20ks