Montáž - steny a stropy

Zvládnete to aj sami!

  • Jednoduchá a rýchla montáž. Dosky VELOX sa na požadovaný rozmer režú pomocou ručnej elektrickej kotúčovej píly s vídiovými zubami. Pomocou oceľových spôn a klincov sa vytvorí trvale zabudované debnenie, ktoré sa vyplní betónovou zmesou. Velox je ideálny pre svojpomocné stavby. Zaučenie trvá maximálne 5 dní. Pri stavbe spojpomocne Vám Velox ponúka odborný dozor.
  • Prvá vrstva dosiek sa uloží pomocou jednostranných spôn na základovú dosku alebo strop. Po zostavení základnej rady dosiek sa na hornú hranu nasadia obojstranné spony. Medzi dosky sa vložia oceľové (príp. drevené) stenové výstuže, ktoré prebiehajú cez celú výšku podlažia a zaručujú zvislosť stien pri stavaní stavby. Po vyrovnaní stenových výstuží sa prevedie betonáž celej základnej rady debnenia do výšky cca 400 mm.
  • Montáž vnútorných a obvodových nosných stien sa prevádza súčasne.
  • Ukladaním ďalších vrstiev na základnú radu dosiek sa vyhotoví stena až po strop. Ostenie okien a dverí je vytvorené okrajovými pruhmi.
  • Stavebný systém VELOX rieši stropnú konštrukciu metódou strateného debnenia pre rebrový strop. Prefabrikované stropné prvky sú tak ľahké, že ich môžu pohodlne ukladať iba dvaja pracovníci. Stropné prvky sa osadia na vnútorný plášť steny a na jednoduché podopretie v mieste napojenia stropných prvkov. Tak sa vytvorí debnenie rebier a stropnej dosky - jednotný podhľad. Do medzery medzi prvky sa vložia priestorové priehradové nosníky alebo viazaná výstuž. Následným zmonolitnením betónovou zmesou vznikne rebrový strop. V mieste styku steny a stropu sa po celom obvode konštrukcie uloží vystužujúca vencová armatúra.
  • Týmto je celé podlažie pripravené k betonáži. Betonáž sa prevádza pomocou čerpadla na betón alebo žeriavom. Alternatívne je možné betónovať po jednotlivých radách dosiek. Vyššie popísaným postupom pokračuje stavba až po strechu.
  • Ľahká spracovateľnosť dosiek VELOX umožňuje navrhnúť ľubovoľné tvary konštrukcií bez modulových, pravouhlých a iných obmedzení.