Montáž - debnenie vencov

  • 1. Osadenie obojstrannej spodnej spony na spodnú časť vonkajšej vencovej dosky s izoláciou v počte 5 ks/2 bm a nasledovné osadenie na rovnú stenu.
  • 2. Osadenie druhej vnútornej vencovej dosky na stenu do obojstranných spôn. Zárezy na vencových doskách pre uchytenie jednostranných spôn sú vždy na hornej strane dosky.
  • 3. Vytvorenie vztužujúceho venca medzi vencovými doskami.
  • 4. Osadenie jednostranných ukončovacích spôn do predom pripravených zárezov na hornej strane vencových dosiek v počte 5 ks/ 2 bm.
  • 5. Zarovnanie debnenia venca na stene a vylievanie venca betónovou zmesou predpísanej triedy.