Stropy


PREFABRIKOVANÉ STROPNÉ PRVKY

 • Riešia horizontálnu konštrukciu stavieb metódou strateného debnenia s vytvorením ŽB monolitického rebrového stropu s osovou vzdialenosťou 500 (300) mm so šírkou rebra 120 mm . Sú lepené z dosiek VELOX WS hr. 25 mm do tvaru dutých krabíc s presahami pre vytvorenie rebier,ich štandartná pôdorysná šírka a dĺžka je daná výrobným rozmerom dosiek, tj. 500 (300) x 2000 mm, výška je od 170 do 575 mm a ich použitie závisí od rozpätia, požadovaného úžitkového zaťaženia stropu objektu, kvality betónu a obsahu výstuže.
 • stropné prvky sa vyrábajú taktiež v modulových dĺžkach 1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, 330 mm
 • podľa potreby a statických požiadaviek je možné zhotoviť akýkoľvek atypický stropný prvok ( vhodnosť použitia pri sanačných prácach )
 • vytváranie stropov je jednoduché a rýchle
 • stropné prvky majú nízku hmotnosť
 • výborná priľnavosť omietkových zmesí
 • jednoduché podopretie pri betonáži na koncoch prvkov
 • neomietnuté stropy majú dobrú zvukovú pohltivosť
 • stropy vykazujú dobrú tepelnú izoláciu
 • možnosť prevedenia stropu kazetového – do kríža armovaného
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: 500 (300)
  výška h + vrstva betónu: 170+50, 220+50, 260+50*, 315+50*, 355+50*, 400+50*, 500+50*, 575+50*
 • * vyhotovenie podľa potreby 
 

DEBNIACE DOSKY VELOX WSL

 • Štiepkocementová špeciálna doska s podĺžnym vystužením drevenými latkami pre vytváranie zabudovaného debnenia ŽB monolitickej dosky ( strop, schodište a iné )
 • použitie len s vystužením stropnej dosky betonárskou výstužou podľa statického výpočtu
 • osová vzdialenosť podpor debniacich dosiek pri hr. betónovej dosky do 200 mm je až 660 mm
 • dobrá tepelná a zvuková izolácia stropu
 • jednoduché uloženie inštalácií
 • Rozmery v mm

 • dĺžka l: 2000
  šírka b: 500
  hrúbka d: 25*, 35*
 • * vyhotovenie podľa potreby
 

PRIESTOROVÉ NOSNÍKY

 • pre vytvorenie priestorových konštrukcií, kde debnenie tvoria štiepkocementové stropné prvky VELOX ( sú ukladané medzi jednotlivé krabice debnenia a tvoria výstuž rebra stropu )
 • pre vystuženie nosných naddverných a nadokenných prekladov
 • priemer prútov dolného pásu výstuže je stanovený tak, aby mali nosníky pre všetky rozpätia konštantnú nosnosť
 • oceľ skupiny R 10 505