VELOX má právo používať označenie CE na izolačné dosky

  • Pod dohľadom Technického a skúšobného ústavu stavebního Praha, s.p. sa previedla certifikácia poďla normy EN 13168:2002 a VELOX získal ES certifikát zhody č. 1020 - CPD - 070022944 na izolačné dosky VELOX jednovrstvové, dvojvrstvové a viacvrstvové, ktorý oprávňuje používať označenie CE. To znamená, že izolačné dosky VELOX spĺňajú všetky predpísané požiadavky, vyššie uvedené európske normy a vyhovujú požiadavkam Európskej únie. 

Klasifikácia štiepkocementovej dosky VELOX - reakcia na oheň

  • V skúšobni PAVUS a.s.ČR boli vykonané skúšky pre klasifikáciu štiepkocementovej dosky VELOX WS podľa ČSN EN 13501-1:2003, reakcia stavebného výrobku na oheň. Z výsledkov skúšok vyplynula klasifikácia výrobku do triedy reakcia na oheň: B-s1, d0.