Úspora energie - Čísla a realita


 • V roku 2001 boli v Znojme - Přímětice postavené 2 bytové domy podľa rovnakého projektu. Na jednom bol použitý stavebný systém VELOX a na druhom klasické tehlové murivo.
 • Deklarovaný tepelný odpor stavebného systému VELOX = 2,2 m2K/W
 • Ročná spotreba plynu 16 540 m3
 • Deklarovaný tepelný odpor tehlového muriva = 2,2 m2K/W
 • Ročná spotreba plynu 18 594 m3
 • Údaje o ročnej spotrebe plynu sú za vykurovaciu sezónu 2002/2003.
 • Po odpočte tepelných strát oknami a strechou zostáva na vykurovanie obvodového plášťa:
  stavebný systém VELOX: 5756 m3
  tehlové murivo: 7 813 m3
 • Z vyššie uvedených informácií vyplýva, že tehlové murivo na tomto 30 bytovom dome spotrebuje o 36 % viac plynu ako totožný bytový dom postavený so stavebným systémom VELOX. To predstavuje priemernú ročnú úsporu plynu 68 m3 na jednu bytovú jednotku v bytovom dome zo stavebného systému VELOX. Ďalším prínosom pre nájomníkov v dome zo systému VELOX je väčšia obytná plocha (hrúbka obvodovej steny zo systému VELOX je 270 mm a tehlovej steny 440 mm).