VELOX od základov až po strechu

  • Jedinečné vlastnosti poskytuje systému VELOX kombinácia tepelno izolačných materiálov a betónu. Konštrukcia stien je vytvorená trvalo zabudovaným debnením z dosiek VELOX doplnených penovým polystyrénom, ktorá sa vyplňuje betónom.
  • Montáž debnenia a vylievanie betónom sa prevádza priamo na stavbe. Štiepkocementové dosky VELOX a penový polystyrén zaisťujú výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu, betón pevnosť konštrukcie a tepelnú akumuláciu. Vzniká tak monolitický sendvič s vynikajúcimi podmienkami pre bývanie užívateľov domu.
  • Základ ekologicky vyrábaných dosiek VELOX tvorí prírodný materiál – drevné štiepky ( 89% ), ktoré sú spojované cementom zaisťujúcim súdržnosť a pevnosť, sú doplnené roztokom vodného skla, ktoré zvyšuje odolnosť štiepkocementovej dosky proti vlhkosti, hnilobe a hlodavcom. Vďaka betónu je stavba stabilná a má vysokú životnosť, takže kvalitu domu môžu oceniť aj ďalšie generácie.
 


Atumsandip ecte -demo-
Celková hrúbka stien bez omietky (mm)Skladba obvodových stien v mmTepelný odpor RSúčiniteľ prestupu tepla UIndex vzduchovej nepriezvučnosti Rw
Doska VELOX-WS-EPSBetón B20Doska VELOX-WS
Doska VELOX-WSPenový polystyrenm2K/WW/m2KdB
2703550150352,2030,42252
2803560150352,4250,38652
3003580150352,9810,31851
32035100150353,5360,27051
34035120150354,0920,23551
37035150150354,9250,19649
40035180150355,7580,16949
42035200150356,3140,15449
Skladba vnútorných nosných stien v mm
22035150350,7580,99257
Skladba nenosných priečok
75750,7501,08939
1002 x 500,9100,86039