Hodnotenie technických parametrov systému VELOX

 • Priebeh teploty v obvodovej stene 


 • KLASICKY PREVEDENÉ MURIVO, hrúbka 300 mmNízka vnútorná povrchová teplota steny ts,i = 12°C, spôsobuje pocit chladu. Rosný bod (oblasť kondenzácie) je uprostred muriva, tým sa zvyšuje vlhkosť a zároveň aj tepelná vodivosť. 

 • SENDVIČOVÁ STENA STAVEBNÉHO SYSTÉMU VELOX, porovnateľná hrúbka 300 mmVplyvom tepelnej izolácie na vonkajšej strane steny, je aj teplota vnútorného povrchu steny ts,i = 19,4°C. Teplota rosného bodu (tw=+11,5)°C je v oblasti polystyrénu, kde sa už nezvyšuje vlhkosť betónového jadra a s ním spojená tepelná vodivosť, tzn. že tepelný odpor je takmer zhodný. 

Porovnanie tepelného odporu 

 • 32 cm VELOX = 245 cm tehlového muriva
 • Tepelno-technické hodnotenie
  Konštrukcia stien systému VELOX z hľadiska prestupu tepla a vodných pár podľa ČSN 73 0540:94
Nosná konštrukcia/ obchodný názov123Skondenz. a vypar. množ. vodnej pary Gk, Gv (g/m2rok)Hodnotenie podľa ČSN 73 0540:94
Vnútorná stena / LL 2200,7580,992Gk = 0Vyhovuje pre PSRRV
20 =<δt=< 25°C
Obvodová stena / EL 27502,2030,422Gk = 0R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / IL 28602,4250,386Gk = 0R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / OL 30802,9810,318Gk = 0R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / UL 321003,5360,270Gk = 1
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / YL 341204,0920,235Gk = 2
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / XL 371504,9250,196Gk = 2
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / VL 401805,7580,169Gk = 3
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnútorná stena / ZL 422006,3140,154Gk = 3
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
 • 1 - Hrúbka tepelnej izolácie-penový polystyrén (mm)
  2 - Tepelný odpor konštrukcie R (m2K/W)
  3 - Súčiniteľ prestupu tepla U (W/m2K)
 • Merania boli vykonané (3/2002) v Akreditovanom skúšobnom laboratóriu otvorových výplní, stavebnej tepelnej techniky a stavebnej akustiky Centra stavebného inžinierstva v Zlíne/ČR.  


Zvuková izolácia stien

Označenie konštrukcieStupeň vzduchovej nepriezvučnosti Rw, dB
Vnútorná stena / WS 3557
Vnútorná stena / WS-EPS 8552
Vnútorná stena / WS-EPS 9552
Vnútorná stena / WS-EPS 11551
Vnútorná stena / WS-EPS 13551
Vnútorná stena / WS-EPS 15551
Vnútorná stena / WS-EPS 18549
Vnútorná stena / WS-EPS 21549
Vnútorná stena / WS-EPS 23549


Nosnosť betónového jadra steny

 • (orientačné stanovenie pri max. 40% plochy otvorov)
 • Predpoklady pre výpočet nosnosti stien:
  - výška podlažia cca 3,00 m
  - vzdialenosť nosných stien cca 5,00 m 
 •  


Požiarna odolnosť stien

 • Požiarna odolnosť steny stavebného systému VELOX sa vzťahuje na stanovenie požiarnej odolnosti vlastného betónového jadra steny, podľa ČSN 730821, tab. 1A pol. 9. Použitie tejto tabuľky je obmedzené štíhlosťou steny lvz: i <= 80.
 • Pretože hodnoty požiarnych odolností stanovuje ČSN 73 0802 rozdielne pre nadzemné a podzemné podlažia, sú aj požadované hrúbky betónových stien pri rovnakom stupni požiarnej bezpečnosti rozdielne (viď nasledujúce tabuľky).
 • Vzhľadom na statické schémy systému môžeme považovať za vzpernú dĺžku lvz, svetlú výšku podlaží, tj. max. 80. i.
Podzemné podlažie
Stupeň požiarnej bezpečnostiIII.IV.V.VI.VII.
Požadovaná hrúbka steny (mm)110135155200200
Svetlá výška pri L: i = 80 (cm)250310360460460

Nadzemné podlažia
Stupeň požiarnej bezpečnostiIII.IV.V.VI.VII.
Požadovaná hrúbka steny (mm)110135155200200
Svetlá výška pri L: i = 80 (cm)250310360460460

 • Stupeň požiarnej bezpečnosti betónových stien v používaných hrúbkach betónového jadra stavebného systému VELOX, podľa ČSN 730802: 
 •  
Hrúbka betónového jadra (mm)Stupeň požiarnej bezpečnosti
Podzemné podlažieNadzemné podlažie
120III.IV.
150IV.V.
180V.VI.
200VI.VII.
xsxdcdwdw