Šetriť s nami je také jednoduché


  • Energeticky úsporné domy firmy VELOX Hoffmann spol. s r. o. na Slovensku.

  • Jediným spôsobom ako minimalizovať dopad trvalo stúpajúcich cien energie pre investorov nových domov je postaviť si dom energeticky úsporný. Stavba domov technológiou VELOX to umožňuje. Väčšina domou postavených touto technológiou má spotrebu energie na vykurovanie medzi 40 – 60 kWh na m2 za rok. Znamená to , že náklady na vykurovanie stredne veľkého domu plynom sa pri súčasných cenách pohybujú medzi 15 – 18 tis. Sk na rok.
  • Firma Hoffmann postavila už viac ako 1200 rodinných domov , ale stavia aj domy bytové i nebytové objekty, a to vo viacerých krajinách Európy.
  • Firma ponúka stavbu úspešných typových domov i domov podľa individuálneho projektu. Zástupcovia firmy zabezpečia aj úpravu projektov domov navrhnutých pre iné stavebné technológie. Postaviť si energeticky úsporný dom je dobrá a istá investícia na celý život. Na dome sa dá vymeniť takmer všetko, len nie obvodové a nosné múry. VELOX ponúka definitívne riešenie.
  • Realizácie veľkého počtu dodávok stavebného systému VELOX i vlastných montáží hrubých stavieb týmto systémom by neboli možné bez kvalitného a prevereného produktu – systému VELOX, kvalitného katalógu typových domov, skúseností a odborností technikov firmy a bez odbornej zdatnosti a zručnosti montážnych pracovníkov realizačnej firmy.
  • Aby bol dom energeticky úsporný , treba , aby boli všetky jeho časti vhodne vybraté a aj správne použité. Základom však zostávajú vonkajšie steny. Sú dva faktory , ktoré tieto steny musia spĺňať. Prvý je súčiniteľ prestupu tepla U ( skôr tepelný odpor R). Systém VELOX ponúka U v hodnotách podľa skladby steny od 0,235 do 0,154Wm2K ( R od 4,092 do 6,314 m2K/W) pričom hodnota U nami najčastejšie dodávaných stavieb - obvodových stien je 0,196 Wm2K (R 4,925 m2K/W). Jednovrstvové murovacie materiály tieto hodnoty bez dodatočného zateplenia nedosiahnu. Druhým faktorom je tepelná zotrvačnosť tak vonkajších ako aj vnútorných stien. Táto zotrvačnosť umožňuje akumulovať cez deň získanú slnečnú energiu a v noci a ráno ju vyžarovať naspäť do priestoru. Schopnosť akumulovať túto energiu je pri 15 cm betónového jadra systému VELOX takmer 7x vyššia ako pri murovacích systémoch a cca 22x vyššia ako pri plynosilikátovom murive. Táto vlastnosť je dôležitá predovšetkým na jar a v jeseni , kedy účinne pomáha vyrovnávať denné a nočné teploty. Mocnosť akumulácie jadra systému VELOX pôsobí dlho , aj po niekoľkých chladnejších dňoch bez slnečného žiarenia netreba v prechodnom období prikurovať. Táto vlastnosť pôsobí i naopak a vo vrcholiacom lete zabezpečuje aj bez drahej klimatizácie komfortné bývanie v dome zo systému VELOX.
  • Staviame aj nízkoenergetické domy so spotrebou do 50Kwh/m2 za rok. Dodávka systému VELOX cenu takéhoto domu príliš nezvýši , investičné náklady zvýši riadené vetranie , kvalita okien , izolácia strechy . Sme však už blízko doby , kedy budeme bežne stavať nízkoenergetické domy podľa medzinárodných štandardov ( 28 – 50kwh/m2 za rok). Sme na to pripravený a kvalita stien na to potrebných je už v našej bežnej ponuke. Technológiou VELOX boli postavené takzvané nulové domy, kam je dodávaná energia na vykurovanie len výnimočne. Sú dlhodobo sledované. Tvar týchto domov je prísne podriadený účelu. Tieto domy môžu byť len menšie , ich veľkosť je priamo závislá od počtu obyvateľov. Ide o domy budúcnosti. Obvodové steny pre tieto domy už máme v ponuke.
  • Záverom snáď možno konštatovať, že zaoberať sa skutočnou spotrebou energie Vášho budúceho nového domu sa oplatí neporovnateľne viac ako sa zaoberať spotrebou Vášho nového auta. O peknom , praktickom a úspornom bývaní stojí za to uvažovať.
  • Šetriť s nami je také jednoduché